Trendrapporten

Dutch New Energy Research publiceert jaarlijkse sectorrapporten over zonne-energie, warmtepompen, warmtenetten en slimme (led)verlichting. De rapporten bevatten uitgebreide historische marktgegevens.

Deze rapporten geven inzicht in trends, potentie en uitdagingen op het gebied van markt, politiek en techniek.

De Nationale Trendrapporten worden gebruikt als jaarlijks ijkpunt door marktpartijen, politiek, beleidmakers en pers. De rapporten worden geschreven op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht door onderzoekers van Dutch New Energy Research.